Vi i Excess Engineering ser etter struktur ingeniør med erfaring i FEM analyser for maskin/ maritime konstruksjon, subsea utstyr, løfteutstyr og deployment analyser for marine operasjoner.

 

Excess Engineering er et multidisiplin selskap med 8 ansatte som i hovedsak jobber med utvikling og design av ny teknologi og nytt utstyr. Vi har pågående utviklings prosjekter sammen med Innovasjon Norge, gjennom Eurostars programmet for et 2 års utviklings prosjekt for subsea utstyr. Og vi har interne utviklings prosjekt støttet av skattefunn.

 

Pågående prosjekter som en vil bli involvert i er:

 • Analyser av elektromekanisk utstyr

 • Beregning og analyser av subsea utstyr og nedihulls utstyr

 • Deployment analyser for marine operasjoner

 • Utvikling og design av vårt autonome material håndterings system for maritim og offshore

 • Design og beregning av høytrykksutstyr (API 6A)

 • Analyser og beregning av løfteutstyr

 • 3D design ved behov

 

Erfaring og kompetanse med mekanisk roterende utstyr er ønskelig, CE merking og god kjennskap til design koder/standarder.

 

Prosjekt arbeid vil innkludere utvikling av nye systemer, optimalisering av eksisterende produkter, komponent valg. Prosjekt dokumentasjon, korrespondanse og oppfølging av leverandører og kunder.

 

 • Delta i design av utstyr, samarbeid med design ingeniør

 • Utføre beregninger, rapportskriving

 • Verifisering og godkjenning av tekniske løsninger

 • Prosjekleder ansvar for enkelte leveranser

 • Teknisk assistanse ved installasjon og igangkjøring av systemer

 • Følge opp bygging i eget verksted og hos underleverandører

 • Delta i kundemøter

 • Utarbeidelse av prosjekt dokumentasjon.

 

 

Kvalifikasjonskrav:

 • Ønskelig med Bachelor eller Master grad

 • Nøyaktig, målrettet, selvstendig og ha evne til å jobbe i team.

 • Stor gjennomføringsevne, være løsnings- og serviceorientert.

 • Flink med folk, ha gode relasjonelle egenskaper og samarbeidsevner.

 • God på å skape entusiasme og fremdrift i prosjektene.

 • God på å videreutvikle intern kompetanse.

 • Proaktiv m.t.p. teknologi og digitalisering. Ha god grunnkompetanse innen IKT.

 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig norsk og engelsk

 

Søknadsfrist 30 November 2020

Ved Spørsmål om stillingen kontakt daglig leder Ove Kalvatn

ImageUSE.png